Het WERELDHUIS, plek van Ontmoeting

Houtenontmoet.nl

Welkom op de website van Het WERELDHUIS


Wie zijn wij?

Het WERELDHUIS is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Houten. Het WERELDHUIS wil een plek van Ontmoeting zijn voor alle inwoners van Houten. De belangrijkste opdracht die we ons zelf hebben meegegeven is het werken aan het voorkomen van eenzaamheid of het gevoel daarvan. In een  wereld die redelijk individualistisch is ingesteld ligt, ondanks of juist dankzij alle moderne vormen van communicatie, het gevaar op de loer,  voor jong en oud, om te vereenzamen. Immers de zogenaamde sociale media zorgen er wel voor dat bijna iedereen op de hoogte is van het wel en wee van de ander, maar een wezenlijke belangstelling voor die ander ontbreekt vaak. Het WERELDHUIS wil daarin een rol vervullen door een open huis te bieden aan een ieder die behoefte heeft aan een intermenselijk contact.

Stichting Houten Ontmoet

Stichting Houten Ontmoet, in casu het WERELDHUIS, ‘Plek van Ontmoeting’ heeft als missie dat er tussen de bezoekers onderling, aanbieders van activiteiten en buurtbewoners, met elkaar ontmoetingen plaats vinden die bijdragen aan zingeving en doorbreking van het sociaal isolement. Randvoorwaarde voor het WERELDHUIS is dat bezoekers gerespecteerd worden om wie zij zijn ongeacht komaf, kleur of geloof. Het WERELDHUIS mag een plaats zijn waar iedereen zich veilig voelt, waarbij door uitwisseling van ideeën en contacten, ook initiatieven van onderop tot stand kunnen komen die inspirerend zijn voor alle betrokkenen en een positieve (maatschappelijke) impact hebben voor Houten.

Het WERELDHUIS is tot 20 mei 2020 (voorlopig) gesloten

 Vooruitlopend op beslissingen die waarschijnlijk zondag worden genomen, mede naar aanleiding van de situatie in Italië waarmee we statistisch gelijk oplopen, zij het in ontwikkeling 2 weken later, heb ik besloten om Het WERELDHUIS voorlopig met ingang van aanstaande maandag tot eind maart op slot te doen.

In Italië is de curve van besmetting zeer stijl, na het moment waarop we statistisch samen
opliepen. Wij moeten meewerken aan het doorbreken van die gelijk oplopende curve.
Voorkomen met elkaar is beter dan met elkaar gezellig bijeen te zijn, maar wellicht de Corona
ongemerkt verder te verspreiden.

Al eerder was er besloten door Eat and Meet en Creatief, na overleg, om voorlopig tot eind maart geen activiteit te hebben.

Jammer maar het is even niet anders. Ondanks dat het juist ons doel is  de sociale contacten te
onderhouden en te verbeteren, moeten we toch helaas deze maatregel nemen.

Overleg is gevoerd met het DGL(Doorgeefluik), Creagroep en gastvrouwen en heren. 
Ook gasten hebben al, via de app, aangegeven voorlopig niet meer te komen.

Het spijt mij heel erg dit besluit te moeten nemen en ik hoop natuurlijk voor het einde van de
maand met een betere mededeling te  kunnen komen.

Voorlopig dus tot 1 mei: Geen koffie en thee ontmoeting.

Geen DGL (ophaal en bezorg afspraken worden nog nagekomen)

Geen Creativiteit

Geen Eat & Meet
Geen taallessen

Geen Aan Tafel XL 

Taallessen

Taallessen aan oud- en nieuwkomers. Oud-komers zijn zij die al lang in Houten woonachtig zijn maar nooit de geboden taallessen, om verschillende redenen, hebben kunnen afmaken. Zij kunnen zich spontaan melden op de donderdagochtend vanaf 09:00 uur donderdagmiddag vanaf 13:30 uur de lessen duren gemiddeld anderhalf tot twee uur.

Alle nieuwkomers wel of niet een inburgeringscursus gedaan zijn van harte welkom op onze taallessen we gaan dan met elkaar zorgen dat het Nederlands spreken en/of lezen nog sterk gaat verbeteren.

Ook zijn er boeken te leen. Wat is het niet leuk als moeder aan je kind in het Nederlands voor te lezen en zo de leesvaardigheid van jezelf te verbeteren. In onze boekenkasten (bookspot) staan naast deze kinderboekjes ook heel veel boeken voor volwassenen.

Vrijdag 13 december heeft onze secretaris Sanne een kerstboom aangeboden namens de SHOT aan Het Wereldhuis in Houten. Deze kerstboom zal met kerst schitteren in het wereldhuis of bij een gezin die wel een lichtje kan gebruiken deze kerst. De kerstboom hebben we uiteraard aangeboden met kerstballen en lampjes, zodat deze mooi opgetuigd kan worden voor de kerst.

Het Wereldhuis is een initiatief van de gezamenlijke kerken van Houten. Het Wereldhuis wil een plek van ontmoeting zijn voor alle inwoners van Houten. Het Wereldhuis heeft als missie om mensen samen te brengen. Op deze manier proberen te voorkomen dat mensen eenzaamheid of het gevoel daarvan ervaren. Wat je geloof of afkomst ook is iedereen is welkom. Het Wereldhuis wil daarin een rol vervullen door een open huis te bieden aan een ieder die behoefte heeft aan een intermenselijk contact. Het Wereldhuis doet dit door van maandag t/m vrijdag open inloop te hebben, een Eat en MEET, doorgeefluik, fietswerkplaats, bookspot, taalles voor medelanders en creatieve activiteiten te organiseren. Rondom de feestdagen hebben ze extra activiteiten om de mensen bij elkaar te brengen als stamppot buffet, kerststukjes maken en een kerstlunch. Of de boom in het wereldhuis de kerstsfeer brengt of bij een gezin die hem nodig heeft. We hopen dat Het Wereldhuis en de bezoekers plezier hebben van de boom tijdens de feestdagen.

De SHOT is een samenwerkingsverband tussen SPIN, Histos en Orca. SHOT organiseert gezamenlijke activiteiten voor de drie verenigingen. Denk hierbij aan kroegentochten, shotjesborrels, karaoke avonden en een zwembadfeest.

  • eeee
  • ggg
  • gggg

Sponsoring

 

Het WERELDHUIS is blij met elke individuele sponsoring en zegt al deze gevers

 

hartelijk dank. Als ANBI instelling zijn alle giften aftrekbaar voor uw inkomsten
belasting wat, naast het fijne van kunnen geven een prettige bijkomstigheid is.
Maar ook vanuit het bedrijfsleven of andere maatschappelijke organisaties,
ontvangen wij giften. 

 

Xenos Houten

In het jaar 2019 worden we wederom gesteund door Xenos met alle mogelijke artikelen die wij weer gratis kunnen doorgeven aan onze gasten. In de ontmoetingsruimte is een kast ingericht, a lá de Bookspot, waar we in staat zijn telkens een leuk assortiment aan verbruiksgoederen te kunnen presenteren. Vanzelfsprekend zijn we daar weer zeer dankbaar voor en verwachten dat we ook in 2020 telkens weer bedacht worden.


Albert Heijn

Naast de statiegeld donatie van de gezamenlijke AH’s in Houten, ontvangen wij wekelijks fruitdonatie bij Albert Heijn Castellum, speciaal voor de gasten van de donderdag lunch.

Stigho

Het Installatie bedrijf Stigho heeft bij de verhuizing van Het WERELDHUIS naar  de Dijkhoeve 1 de noodzakelijke schakelkast en de daarvoor benodigde capaciteitsberekening deels gesponsord. Hierdoor is de veiligheid op dit gebied geborgd.

Onze Lieve Vrouwe Broederschap

In juni 2017 verraste ons de Stichting Onze Lieve Vrouwe Broederschap te Houten met een gift van € 250,- en de bijbehorende oorkonde. (zie foto). Het geld is bestemd voor het ondersteunen van de taallessen die al vele jaren in Het WERELDHUIS worden gegeven.

Oranje Fonds

Door onze verhuizing hebben wij een groot deel van de door het Oranje Fonds gesponsorde bollen en bomen  uitgegraven en al weer herplant. We hebben ruim drie jaar plezier gehad van de bloemen weelde en hopen dat we het in de opnieuw aan te leggen  rolstoelvriendelijk moestuin weer  net zo kunnen realiseren. Het is even wachten op het goede moment voor inzaaien en planten
Wij zijn alle sponsoren dank verschuldigd.

Houten Fiets stad

Elke inwoner een eigen fiets dus ook de nieuwkomers!

Fietsen die u over hebt in het gezin zijn welkom in Het WERELDHUIS. Op de maandagochtend en dinsdagochtend kunt u altijd langs komen om ze te brengen dan zijn de fietsenmakers aanwezig. Lukt u dat niet, even een mailtje via de contactpagina.

Fiets reparaties

Onze fietsenmakers hebben veel aangeboden fietsen op te knappen omdat er veel vraag naar fietsen is. Aan het opknappen moeten we dus voorrang geven. Wij vragen daar uw begrip voor.

Bandenplakles / Nederlandsetaal

Om tegemoet te komen aan de vraag bij de fietsenmakers om de band maar weer eens te plakken, gaan we tegemoet komen. In het voorjaar zullen we een combinatie maken van Nederlandse taal (fiets begrippen) en bandenplakken. De nieuwkomers zullen daar bericht van ontvangen en natuurlijk komt de juiste datum op onze site en in de agenda’s van de lokale kranten.

Doorgeefluik

Ook zit in Het WERELDHUIS het zogenaamde DoorGeefLuik.
Daar verzamelt een grote groep vrijwilligers (het DGLteam) meubels, bedden, beddengoed, huisraad, kleding, linnengoed, computers, lampen, fietsen, etc.
om gratis door te geven aan iedereen op of onder het minimum. We zijn het DGL begonnen om vooral de Nieuwkomers (z.g Statushouders die in Houten een huis kregen)
te helpen zich in te richten, maar intussen weten ook veel andere mensen in financiële nood ons te vinden. N.B. Alles is gratis.
Alleen voor (opgeknapte) fietsen, computers en het transport vragen we een (kleine) bijdrage.

Inzameling: Heeft u meubels, huisraad, fietsen, laptops, etc. over waarvan u denkt: daar kan ik de nieuwkomers of andere mensen met krappe beurs misschien wel blij mee maken?
Meldt het even bij de coördinatrice van het DGL, Aleid Groothoff: per mail: aleid.groothoff@hetnet.nl of telefoon: (030)-6372621.
Van meubels graag foto’s meesturen want we moeten selectief zijn ivm beperkte opslag.


P.S. Kleding: In verband met onze beperkte ruimte vragen we u alleen kleding te brengen die op dat moment gedragen kan worden: dus in de lente:
zomergoed, in de herfst: warmere kleding.                                               

Alternatieven voor uw kleding en kapotte/versleten kleding:

- Kringloop/Kledingbank ECO-Kring, Peppelkade 9a
- Kringloop NOPPES, (naast AfvalScheidingStation)
- De kledingbak bij uw super
- Huis-aan-Huis acties.